Palestinska Föreningen i Stockholm tilldelar

Per Gahrton

aretspalestinavaen-2013

utmärkelsen

Årets Palestina Vän 2013

صديق الشعب الفلسطيني في السويد 2013

Det är svårt att veta i vilken ände man ska börja för att illustrera Per Gahrtons

insatser till stöd för det palestinska folket.

Per Gahrton är en av de som tidigt tog ställning och engagerade sig för det palestinska folkets kamp för självständighet, frihet och fred.

Per Gahrtons starka engagemang för det palestinska folkets rättigheter har han uttryckt på en mängd olika sätt, i sina böcker, i riksdagen, i debattartiklar och som ordförande för Palestinagrupperna i Sverige

Per Gahrtons engagemang visar hans tro på kampen för mänskliga rättigheter för alla.

Per Gahrton får utmärkelsen Årets Palestinavän 2013 för att hans tro på mänskligheten och kampen för rättvisan åt de förtryckta är något mer än en tro – det är en livsstil, ett sätt att leva, arbeta och kämpa.

Palestinska Föreningen i Stockholm, Nael Touqan, ordförande

 

aretspalestinavaen-org-2013 

Palestinska föreningens utmärkelse ”Årets Palestinavän organisation 2013” tilldelas socialdemokraternas ungdomsförbund SSU, med följande motivering:

Det med stolthet vi nu kan se att svenska ungdomar arbetar vidare i Olof Palmes, Sten Anderssons och Anna Lindhs anda på gräsrotsnivå och internationellt och stödjer oss i kampen för ett fritt Palestina.

SSU har under många år arbetat aktivt för Palestinafrågan och stått vid det palestinskafolkets sida under ockupationen. SSU fortsätter att uppmärksamma frågan i olika sammanhang och sätta den på den politiska-dagordningen.

Under 2012-2014 driver SSU ett projekt genom Olof Palmes Internationella Center. Inom projektet arbetar SSU med jämställdhet och feminism där man genom utbildning försöker stärka palestinska kvinnor i ledande positioner - och på sikt skapa ett tjejnätverk inom Fatah Youth Movement.

Under förra året skrev SSU aktivt flera artiklar och krävde att Sverige måste erkänna Palestina som stat och rösta Ja till observatörsstatusen i FN.

SSU har även varit pådrivande genom att skrivit artiklar i frågan om bojkott av illegala israeliska bosättarvaror, organisationer, investeringar och tjänster som leder till upprättandet av ockupationen. Samma fråga har SSU drivit aktivt inom internationella samarbetsorganisationer.

Nael Touqan, ordförande

Palestinska Föreningen

Priset utdelas fredagen den 29 november, kl. 20.00 på restaurang Göran Terrassen,

St. Görans plan1 under en palestinsk musik- och sångfestival i samband med FN:s internationella solidaritetsdag med det palestinska folket.

     

 

 

 

 Palestinska Föreningen i Stockholm tilldelar

Mehmet Kaplan

utmärkelsen

Årets Palestina Vän 2012

صديق الشعب الفلسطيني في السويد 2012

 aretspalestinavan-2012

Det är svårt att veta i vilken ände man ska börja för att illustrera Mehmet Kaplans insatser för det palestinska folkets kamp för en rättvis fred.

Mehmet Kaplan lever som han lär: ”Jag vill jobba för att fler människor ska känna att de har en naturlig plats. Ett inkluderande samhälle skapar goda förutsättningar för att människor ska kunna må bra. Samma princip gäller i det stora också; för att skapa en rättvis och hållbar fred i världen behöver vi ett ökat solidaritetsarbete”.”

Om fler politiker, tjänstemän, makthavare och journalister omsatte sin tro på solidaritet och mänskliga rättigheter till ett förhållningssätt i arbetet skulle världen kanske inte bli helt perfekt men åtminstone

vara fredligare, rättvisare och mänskligare.

Mehmet Kaplan får utmärkelsen Årets Palestinavän 2012 för att hans tro på mänskligheten och kampen för rättvisan åt de förtryckta är något mer än en tro – det är en livsstil, ett sätt att leva, arbeta och kämpa.

Nael Touqan, ordförande

 

Utmärkelsen kommer att delas ut under stödkonserten i Immanuelkyrkan, Kungstensgatan 17, den 28 november 2012. kl. 19-21